14. ULUSAL TESİSAT MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ VE TESKON SODEX FUARI

Teskon Sodex 2019 Fuarı, 17-20 Nisan 2019 tarihleri arasında İzmir Tepekule Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekleşti. AKUSTİKA kurucu ortağı Dr. Konca Şaher, ”Londra 2012 Greenwich Park Binicilik Müsabaka Alanı Gürültü ve Ses Kontrolü” bildirisinin sunumunu ”Mekanik Tesisatta Ses ve Pasif Yangın Yalıtımı Semineri” oturumunda  gerçekleştirdi.

 

 

Bildiri Özeti

Ana teması sürdürülebilirlik olan “Londra 2012 Olimpik ve Paralimpik Oyunları” için Londra merkezinde varolan yapı ve parkların bir kısmı geçici müsabaka mekanları olarak kullanılmıştı. Geçici müsabaka alanları sürdürülebilirlik temasıyla da uyumlu olarak olimpiyatlar sonrasında hiç bir çevresel olumsuz etki bırakmadan yok olmalıydı. Bu çalışmada “Londra 2012 Olimpik ve Paralimpik Oyunları”nda binicilik, modern pentatlon ve paralimpik engelli atlama müsabakalarına ev sahipliği yapmış olan ve dünya kültür mirası listesinde yer alan Greenwich Park için geliştirilmiş olan gürültü ve ses kontrolü yönetim planının temel ilkeleri incelenmiştir. Gürültü ve ses kontrolü yönetim planı müsabaka mekânlarından çevreye yayılan gürültünün kontrolü ve müsabaka mekânlarının içinde gürültü kontrolü ve akustik tasarım olmak üzere iki ana bileşenden oluşmaktadır. Müsabaka mekânlarından çevreye yayılan gürültünün kontrolü Park çevresinde var olan gürültü seviyelerinin ölçülmesi ve Park’taki geçici yapılar ve bunlara dair inşaat, müsabakalar ve yıkım süreçlerindeki faaliyetlerden kaynaklanan gürültü seviyesi hesaplamalarının karşılaştırılması süreçlerini kapsar. Müsabaka mekânlarının içindeki gürültü kontrolü ve akustik tasarımı ise her bir yapı için iç mekan gürültü düzeyi sınır değerlerinin belirlenmesi, iç ve dış kabuk yalıtım hesaplamaları, ses sistemleri ve mekanik sistemlerden kaynaklı gürültü kontrolü hesaplamalarını içermektedir. Gürültü ve ses kontrolü planlamasında yaşanılan başlıca güçlükler parkta yapılan geçici yapıların çevrede yaratacağı akustik etkilerin planlama açısından değerlendirilmesi sürecinde yerel yönetimlerle yapılan görüşmelerde akustik kriterlerin belirlenmesinde yaşanan zorluklar, binicilik oyun alanının Park’ın üstünde bir platform olarak tasarlanması sürecinde atlar ve biniciler için titreşim açısından kabul edilebilir sınır değerlerin elde edilmesi ve jeneratörlerden kaynaklanan gürültünün kontrolünde çevre sakinlerinden gelen olumsuz tepkilerin değerlendirilmesi olmuştur. Yapılan çalışmalar sonucunda geçici nitelikte ve özellikle de şehir merkezlerinde yer alan müsabaka alanları için uygun olabilecek bir gürültü ve ses kontrolü yönetim planı geliştirilmiştir. Böylece mega aktivitelerde yer alan geçici nitelikte müsabaka alanları için akustik sorunların ve denetim önlemlerinin örnekleme yoluyla ortaya konması sağlanmıştır.